BİYOGRAFİ ŞARKI SÖZLERİ BİTKİLER SORULARLA İSLAMİYET RÜYA TABİRLERİ HASTALIKLAR REHBERLİK
ÜYE GİRİŞİ
E-mail :
Şifre :

Üye Olmak İstiyorum
Şifremi Unuttum
Sitemizdeki soru ve cevaplar, sorularlaislamiyet.com sitesinden alınmıştır.
SON EKLENENLER

Selam vermek diğer dinlerde de var mıydı? Bu ümmete verilen üç şeyden birinin cennetliklerin selamı olduğu doğru mudur?
Hz. Ömer (ra) kimlerle evlenmişti, onun kaç çocuğu vardı ve bunların anneleri kimlerdi?
Nisa suresi 64. ayete göre, Efendimiz (asv)'den dua istemek onun vefatından sonra da geçerli midir? Konuyla ilgili anlatılan arabî kıssası doğru mudur?
Soy kavramını nasıl anlamalıyız? İslamiyet soy kavramıyla neyi anlatır?
Yüzü siyah olduğu için, babası kızını vermek istemediği sahabi kimdir?
Ehl-i Dünya kimdir / kimlerdir, vasıfları nelerdir? Ehli dünyanın karşısında kimler vardır? Onların özellikleri nelerdir?
Hz. Davud (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hac ve umrede ihramlıyken varis çorabı giyen bir kimse, varis çorabını çıkarmalı mıdır?
Kur'an-ı Kerim'in Mudari kabilesinin lehçesi fasih olduğu için onların Arapça’sına göre indirildiği doğru mudur?
Saçlarınız da secdeden nasibini alsın, hadisine göre, sarık veya takke takarken saçların önden secdeye değmesi gerekiyor mu?

ÇOK OKUNANLAR

İsra Suresi, 4-7 ayetlerinde, İsrail Oğullarının / Yahudilerin, iki defa kargaşa çıkaracakları ve cezalandırılacakları haber veriliyor. Bu kargaşalar ve cezalar nedir?
Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini yedi defa okuyanın her istediğini olacağı doğru mudur?
Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti hangisidir?
Hz. Ömer (ra) kimlerle evlenmişti, onun kaç çocuğu vardı ve bunların anneleri kimlerdi?
Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Birr (örnek /erdemli) davranışlar nelerdir?
Şafi mezhebine göre teravih namazı ile ilgili hükümler nelerdir?
Selam vermek diğer dinlerde de var mıydı? Bu ümmete verilen üç şeyden birinin cennetliklerin selamı olduğu doğru mudur?
Nisa suresi 64. ayete göre, Efendimiz (asv)'den dua istemek onun vefatından sonra da geçerli midir? Konuyla ilgili anlatılan arabî kıssası doğru mudur?
Saçlarınız da secdeden nasibini alsın, hadisine göre, sarık veya takke takarken saçların önden secdeye değmesi gerekiyor mu?

   
Soru Başlığı 0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
SORULARLA İSLAMİYET

<< önceki sayfa

Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, Ayet el-Kürsi, Amenerresulü, Kevser Suresi'dir. Arşın altındaki hazineyi açıklar mısınız? Bu ayet ve surelerin diğer ayet ve surelerden daha faziletli olmasının nedeni nedir?Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fataha-i Şerif, Ayetü'l-Kürsi, Süre-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Bakara Suresi'nin son iki ayetinin "cennet hazinelerinden", "Arş-ı Âzam'ın altında bulunan hazine"den alınmış olduğunu belirtmiştir.(bkz. İ. Canan, K. Sitte, Muhtasar ve Şerhi, Bakara Suresinin Fazileti Bölümü)

"Arşın altındaki hazineden"  ve  "Cennet hazinelerinden" indirilmiş buyrulması bu ayetlerin bereket ve feyzinin çok olduğunu ifade etmektedir. Bu ayetleri okuyanlara Cennette mükafatlar verileceğine işarettir.

Hazine anlamına gelen "kenz" ifadesi, ecir ve mükafat olarak ifade edilmiştir. (İbn Esir, en- Nihaye, HZN md.) Her ibadetin ve duanın bir karşılığı vardır. Bunlar cennette -tabiri caiz ise- depolanır ve sahibi de bu güzelliklere kavuşur. Bundan dolayı hazine denilmiştir.

Buna göre hadiste geçen surelerin cennette büyük bir ecir ve mükafata vesile olacağı anlatılmıştır. Her ayetin elbette bir ecri vardır. Ancak içinde geçen konulardan dolayı bazı ayetler ve sureler diğer ayetlerden ve surelerden daha çok sevaplı olabiliyor. Bunları bize bildiren de Peygamber Efendimiz (asv)'dir.

Hadiste geçen sure ve ayetlerin fazileti:

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Fatiha her derde devadır." buyurdu.(El-Mütteki, Kenzu 'l-Ummal:l/557 No:2500).

İbn-i Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilmiştir ki, bir kere Cibril-i Emin, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yanında oturuyorken üstten doğru bir ses duydu, hemen başını kaldırıp: "(Ey Muhammed ! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Bu, gökten bu gün açılan bir kapıdır ki, bu günden önce asla açılmamıştı." dedi. Bunun üzerine ondan bir melek indi. Sonra (Cebrail Aleyhisselâm ): "Bu, yeryü­züne inen bir melektir ki, bu günden evvel hiç inınemişti." dedi. (Böylece o melek gelip), Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e selâm verdi ve: "İki nurla müjdelen ki, onlar sana verildi. Senden evvel hiç bir peygambere verilme­mişti. Biri Fatiha-i Şerife, öteki de Sure-i Bakara'nın sonlarıdır. Sen bunlardan okuduğun her harfe karşılık mutlaka içlerindekilere (sevaplara, derecelere) nail olur (kavuşur) sun." dedi.(Müslim, Musafirin:254, Neseî, İftitah 25).

Hazreti Enes (Radıyallahu Anh) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

 "Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kere seferde konaklamıştı. Ashabından bir kişi yanına geldi, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hemen ona döne­rek: "Sana Kur'an'ın en üstün suresini haber vereyim mi ?" buyurdu ve sonra Fatiha'yı okudu."(Hakim, el-Müstedrek; l/l560).

"Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara Su­resi'dir. Onun içinde, Kur'an'ın âyetlerinin efendisi olan bir âyet bulun­maktadır ki o da âyete'l-Kürsi'dir." (Timizi, Fedail el-Kur'an)

"Kim Bakara Suresi'nin son iki âyetini geceleyin okursa o âyetler o kişi için kâfidir."(Buhari, Fedailul-Kur'an)

"Bakara Suresi Kur'an'ın zirvesi ve nişanesidir. Onun her âyetiyle birlikte gökten seksen melek inmiştir. Âyete'l-Kürsi, Arş'ın altından alınıp Bakara Suresi'ne katılmıştır. Yasin ise, Kur'an'ın kalbidir. Her kim Allah rı­zasını ve âhiret yurdunu dileyerek Yasin'i okursa günahları muhakkak ba­ğışlanır. Siz, Yasini ölüleriniz üzerine okuyan." (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Müslim'in Enes ibn Mâlik'ten rivayetle tahric ettiği bir hadiste o şöyle an­latıyor:
 
"Bir gün Rasûlullah (s.a.v) mescidde aramızda bulunuyordu. Hafifçe uyur gibi bir hal aldı. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz: "Seni güldüren ne­dir ey Allah'ın elçisi?" diye sorduk. "Az önce bana bir sure indirildi." buyurdu ve "Rahman Rahîm Allah'ın adıyla. Gerçekten Biz azimüşşan sana kevseri ver­dik." Öyle ise Rabbın için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğzeden; şüphesiz ki soyu kesik olan işte odur."u okudu, sonra: "Biliyor musunuz kevser nedir?" di­ye sordu. "Allah ve Rasûlü en iyi bilendir." dedik. "Rabbımın bana va'dettiği bir nehirdir. Onda çok hayır vardır. O, kıyamet günü ümmetimin su içmeye ge­leceği bir havuzdur. Kapları, yıldızlar sayısıncadır. Onların (ümmetimin) için­den bir kul oradan ayrılıp uzaklaştırılacak da ben: "Rabbım, o benim ümmetimdendir." diyeceğim. Rabbım: "Onun senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun." buyuracak.(Müslim, Salât, 53)
Facebook Digg Del.icio.us reddit Mixx StumbleUpon Google Yahoo

  
AŞAĞIDAKİ FORMDAN SEN DE SORU VE CEVAP GÖNDER, ÜCRETSİZ YAYINLAYALIM
  Adı Soyadı * E-posta *
  Telefon * *
  Soru *    
  Cevap *
ONAYLANMASI İÇİN FORMU EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURDUĞUNA EMİN MİSİN?

BİYOGRAFİ ŞARKI SÖZLERİ PİYASALAR VİDEO KUR'AN-I KERİM RÜYA TABİRLERİ HASTALIKLAR HAVA DURUMU SORULARLA İSLAMİYET BİTKİLER ŞİİR ve EDEBİYAT REHBERLİK


Künye Bize Ulaşın RSS
Copyright © 2005-2009 HABER AKTÜEL Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Görsel Tasarım : Manta - Yazılım : Erhan Evren